Proiecte Regio Nord-Est

REABILITAREA, MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE DIN CARTIERUL DE VEST AL ORASULUI BUHUSI

   
Axa 1 - Masura 1 - 22.12.2011 - 15 luni
Localitate : Buhusi
Judet : Bacau
Beneficiar : ORASUL BUHUSI
Stadiu proiect : Finalizat


Panorama 360

I. Solicitantul : ORASUL BUHUSI

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord Est, localitatea BUHUSI, judetul BACAU

III. Numarul contractului: nr. 27201 /22.12.2011

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

951.701,06

602.609,59

484.196,81

106.360,59

12.052,19

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 590.557,40 lei(98,00 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 134.141 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

-sprijinire asistenta sociala pentru copilul aflat in dificultate si copilul cu handicap prin reabilitare Complex de servicii comunitare;

-reabilitare imobil unde isi va desfasura activitatea serviciul de consiliere, informare si sprijin pentru persoanele fara loc de munca.

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Beneficiari directi:

-30 copii;

-45 persoane in varsta;

-25 persoane cu dizabilitati;

-250 persoane fara loc de munca (183 femei si 157 barbati);

-289 persoane de etnie rroma.

Beneficiari indirecti:

-Consiliul Local;

-675 persoane - familiile beneficiarilor serviciilor de consiliere.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Locuitori care beneficiaza de implementarea proiectelor din planurile integrate de dezvoltare urbana: 15.450

Proiecte care asigura reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv locuinte sociale si imbunatatirea serviciilor sociale: 1

Cladire complex de servicii comunitare reabilitat: 1

Suprafata totala reabilitata dupa implementarea proiectului: 442 mp

Dotari achizitionate:

calculatoare: 10 buc

bicicleta medicinala: 1 buc

tensiometru electronic: 1 buc

servoscara cu ghidaj pentru pers cu dizabilitati: 1 buc

beneficiari servicii furnizate: 340

Persoane care beneficiaza de infrastructura reabilitata/ modernizata/ echipata: 340

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Locuitori care beneficiaza de implementarea proiectelor din planurile integrate de dezvoltare urbana: 14.562

Proiecte care asigura reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv locuinte sociale si imbunatatirea serviciilor sociale: 1

Cladire complex de servicii comunitare reabilitat: 1

Suprafata totala reabilitata dupa implementarea proiectului: 442 mp

Dotari achizitionate:

calculatoare: 10 buc

bicicleta medicinala: 1 buc

tensiometru electronic: 1 buc

servoscara cu ghidaj pentru pers cu dizabilitati: 1 buc

beneficiari servicii furnizate: idicatorul va fi raportat in faza de operare a investitiei

Persoane care beneficiaza de infrastructura reabilitata/ modernizata/ echipata: idicatorul va fi raportat in faza de operare a investitiei

 

Afiseaza harta
Galerie de imagini
Vezi ca Slideshow