Proiecte Regio Nord-Est

SISTEM DE MONITORIZARE PENTRU PREVENIREA INFRACTIONALITATII IN MUNICIPIUL ONESTI

   
Axa 1 - Masura 1 - 30.12.2011 - 11 luni
Localitate : Onesti
Judet : Bacau
Stadiu proiect : Finalizat

I. Solicitantul : MUNICIPIUL ONESTI

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord Est, localitatea ONESTI, judetul BACAU

III. Numarul contractului: nr. 2765 /30.12.2011

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

638.926,51

258.143,91

207.418,63

45.562,40

5.162,88

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 252.981,03 lei(98,00 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 57.874,50 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

-introducerea unor sisteme de supraveghere in municipiul Onesti in vederea cresterii sigurantei publice si prevenirii criminalitatii.

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Grup tinta:

-cca 49000 locuitori din municipiul Onesti;

-peste 1000 agenti economici din municipiu;

-institutiile din zona de actiune urbana a proiectului.

Beneficiari directi:

-municipiul Onesti in calitate de beneficiar.

Beneficiari indirecti:

-2416 locuitori ai municipiului din afara zonei de actiune a proiectului;

-Politia Municipiului Onesti;

-2 persoane angajate permanent.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Locuitori care beneficiaza de implementarea proiectelor din planurile integrate de dezvoltare urbana: 51.416

Un sistem complet de supraveghere

Proiecte care asigura servicii de siguranta publica si reducere a criminalitatii: 1

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Locuitori care beneficiaza de implementarea proiectelor din planurile integrate de dezvoltare urbana: 49.434

Un sistem complet de supraveghere

Proiecte care asigura servicii de siguranta publica si reducere a criminalitatii: 1

 

Afiseaza harta