Proiecte Regio Nord-Est

AMENAJARE SPATII VERZI IN MUNICIPIUL ONESTI, JUDETUL BACAU

   
Axa 1 - Masura 1 - 30.12.2011 - 12 luni
Localitate : Onesti
Judet : Bacau
Beneficiar : MUNICIPIUL ONESTI
Stadiu proiect : Finalizat


Panorama 360

I. Solicitantul : MUNICIPIUL ONESTI

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord Est, localitatea ONESTI, judetul BACAU

III. Numarul contractului: nr. 2753 /30.12.2011

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

2.360.768,44

1.163.218,89

934.646,38

205.308,13

23.264,38

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 1.139.954,51 lei(98,00 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 253.239 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

-modernizarea infrastructurii spatiilor verzi ale municipiului Onesti in vederea cresterii rolului social al zonei tinta cu impact asupra dezvoltarii de ansamblu al orasului.

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Grup tinta:

-12500 persoane care locuiesc in zona tinta (dintre care 1130 copii si 3000 batrani).

Beneficiari directi:

-Municipiul Onesti in calitate de beneficiar.

Beneficiari indirecti:

-38916 locuitori ai municipiului Onesti;

-6 persoane angajate temporar pe durata investitiei;

-1 persoana angajata pe locul de munca mentinut pe perioada operationala.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Proiecte care asigura imbunatatirea infrastructurii urbane si serviciilor urbane, inclusiv transport urban: 1

6 spatii verzi amenajate pana la sfarsitul perioadei de implementare

5.200 mp suprafata amenajata pana la sfarsitul perioadei de implementare,din care:

- spatii verzi: 1.600 mp

- alei pietonale: 2.210 mp

- suprafata cu nisip: 690 mp

- parcari amenajate: 700 mp

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Proiecte care asigura imbunatatirea infrastructurii urbane si serviciilor urbane, inclusiv transport urban: 1

6 spatii verzi amenajate

5.200 mp suprafata amenajata pana la sfarsitul perioadei de implementare,din care:

- spatii verzi: 1.600 mp

- alei pietonale: 2.210 mp

- suprafata cu nisip: 690 mp

- parcari amenajate: 700 mp

 

Afiseaza harta
Galerie de imagini
Vezi ca Slideshow