Proiecte Regio Nord-Est

MODERNIZARE STRAZI IN CARTIERUL LANUL GARII, MUNICIPIUL ONESTI

   
Axa 1 - Masura 1 - 30.12.2011 - 24 luni
Localitate : Onesti
Judet : Bacau
Beneficiar : MUNICIPIUL ONESTI
Stadiu proiect : Finalizat


Panorama 360

I. Solicitantul : MUNICIPIUL ONESTI

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord Est, localitatea ONESTI, judetul BACAU

III. Numarul contractului: nr. 2752 /30.12.2011

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

8.383.237,87

5.929.592,28

4.764.427,40

1.046.573,04

118.591,84

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 5.811.000,44 lei(98,00 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 1.316.940,61 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

- Reabilitarea si modernizarea infrastructurii stradale din zona tinta a municipiului Onesti, in vederea asigurarii unui trafic eficient cu impact asupra dezvoltarii locale durabile.

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Grup tinta:

-7800 persoane ce locuiesc in zona tinta;

-110 agenti economici din zona tinta;

-institutiile din zona tinta.

Beneficiari directi:

-Municipiul Onesti in calitate de beneficiar.

Beneficiari indirecti:

-locuitorii municipiului Onesti;

-agentii economici din municipiu;

-10 persoane angajate pe perioada de intretinere a investitiei;

-copiii ce frecventeaza institutiile de invatamant din zona;

-persoanele care tranziteaza zona;

-vizitatorii municipiului.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Locuitori care beneficiaza de implementarea proiectelor din planurile integrate de dezvoltare urbana: 7.800

Proiecte care asigura imbunatatirea infrastructurii urbane si serviciilor urbane, inclusiv transport urban: 1

Strazi reabilitate si modernizate la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului: 8

Sistem rutier nou: 18.012 mp

Semnalizare rutiera definitiva: 72 buc

Parcari si trotuare reabilitate si modernizate pana la sfarsitul perioadei deimplementare: 15.552 mp

Reatea de canalizare pluviala reabilitata si modernizata pana la sfarsitul perioadei de implementare: 1.168 m

Spatii verzi amenajate pana la sfarsitul perioadei de implementare: 10.078 mp

Spatii de joaca amenajate si dotate in incinta spatiilor verzi pana la sfarsitul perioadei de implementare: 4 buc

Topogane cu 4 turnulete: 2 buc

Topogan cu 2 turnulete: 1 buc

Topogan cu 1 turnulet: 1 buc

Balansoare: 8 buc

Trotuar: 420 mp

Borduri: 755 m

Banci parc: 49 buc

Cosuri gunoi: 47 buc

Locuri de munca directe create pentru perioada de implementare a investitiei: 1

Locuri de munca mentinute pe perioada de exploatare a investitiei: 1

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Locuitori care beneficiaza de implementarea proiectelor din planurile integrate de dezvoltare urbana: 7.800

Proiecte care asigura imbunatatirea infrastructurii urbane si serviciilor urbane, inclusiv transport urban: 1

Strazi reabilitate si modernizate la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului: 8

Sistem rutier nou: 18.012 mp

Semnalizare rutiera definitiva: 72 buc

Parcari si trotuare reabilitate si modernizate pana la sfarsitul perioadei de implementare: 15.552 mp

Reatea de canalizare pluviala reabilitata si modernizata pana la sfarsitul perioadei de implementare: 1.168 m

Spatii verzi amenajate pana la sfarsitul perioadei de implementare: 10.078 mp

Spatii de joaca amenajate si dotate in incinta spatiilor verzi pana la sfarsitul perioadei de implementare: 4 buc

Topogane cu 4 turnulete: 2 buc

Topogan cu 2 turnulete: 1 buc

Topogan cu 1 turnulet: 1 buc

Balansoare: 8 buc

Trotuar: 420 mp

Borduri: 464 m

Banci parc: 49 buc

Cosuri gunoi: 47 buc

Locuri de munca directe create pentru perioada de implementare a investitiei: 1

Locuri de munca mentinute pe perioada de exploatare a investitiei: 1

Afiseaza harta
Galerie de imagini
Vezi ca Slideshow