Proiecte Regio Nord-Est

DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII UTILITATILOR PUBLICE URBANE SI A SPATIILOR VERZI DIN CARTIERUL DE VEST AL ORASULUI BUHUSI

   
Axa 1 - Masura 1 - 22.12.2011 - 14 luni
Localitate : Buhusi
Judet : Bacau
Beneficiar : ORASUL BUHUSI
Stadiu proiect : Finalizat

I. Solicitantul : ORASUL BUHUSI

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord - Est, localitatea Buhusi, judetul Bacau

III. Numarul contractului: nr. 2720 /22.12.2011

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totală a proiectului (RON)

Valoare eligibilă (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget naţional

Contribuţie beneficiar

(RON)

2.836.100,85

1.730.188,15

1.390.206,18

305.378,21

34.603,76

din care valoarea finanţării nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 1.695.584,39 lei(98,00 % din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ : 379.979,92 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

- asigurarea necesarului de spatiu verde pe cap de locuitor;

-imbunatatirea functiilor de recreere, sportive, protectie ecologica si ambientala.

VI. Grupul ţintă al proiectului finantat :

Beneficiari directi:

- 15450 locuitori ai Cartierului de Vest;

- cca 300 agenti economici;

- unitatile de interes public.

Beneficiari indirecti:

- 21743 locuitori ai orasului Buhusi;

- comunitatile defavorizate de rromi;

- turistii aflati in tranzit;

- 354 agenti economici ai orasului Buhusi.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Locuitori care beneficiaza de implementarea proiectelor din planurile integrate de dezvoltare urbana: 15.450

Alei pietonale amenajate: 1.076 mp

Spatii verzi reabilitate: 26.699 mp

Mobilier stradal- banci: 54 buc.

Mobilier stradal-cosuri de gunoi: 62 buc.

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Locuitori care beneficiaza de implementarea proiectelor din planurile integrate de dezvoltare urbana: 15.450

Alei pietonale amenajate: 1.076 mp

Spatii verzi reabilitate: 26.699 mp

Mobilier stradal- banci: 54 buc.

Mobilier stradal-cosuri de gunoi: 62 buc.

Afiseaza harta