Proiecte Regio Nord-Est

CONSTRUIRE CENTRU DE AFACERI IASI

   
Axa 4 - Masura 1 - 22.12.2011 - 13 luni
Localitate : Iasi
Judet : Iasi
Beneficiar : SC BURSA MOLDOVEI SA
Valoare totala : 20.253.396,28 RON
Valoare POR : 10.534.856,50 RON
Stadiu proiect : Finalizat

�

Obiectiv general: crearea unei structuri locale de sprijinire a afacerilor avand ca scop atragerea investitiilor, revigorarea si dezvoltarea economiilor locale si regionale.

Obiective specifice:

- cresterea cu cel putin 1 a numarului de structuri de sprijinire a afcerilor in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est pana in anul 2015;

- cresterea volumului investitiilor atrase cu cel putin 19.220.620 lei in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est pana ina nul 2013;

- cresterea numarului de locuri de munca in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est ce cel putin 101 pana in anul 2013;

- cel putin 60% rata de ocupare a centrului de afaceri in primul an de functionare si 90% in ceilalti ani;

- 48 de firme gazduite in cadrul structurii de sprijinire a afacerilor;

- crearea a cel putin 96 locuri de munca in cadrul firmelor gazduite, in 2 ani de la finalizarea implementarii proiectului;

- crearea a 22 locuri de munca temporare pe perioada realizarii lucrarilor de constructii.

Activitati:

�

1. Constituirea echipei de proiect.

1.1. Emit dec de const;

1.2. Org sed de const;

2. Achizitia serviciilor de management al proiectului si de elaborare a proiectului tehnic si servicii de asistenta.

2.1. Negocierea contr;

2.2. Atrib contr;

3. Intocmirea si depunerea cererii de finantare si a tuturor documetelor mentionate in opisul cererii de finantare.

4. Semnarea contractului de finantare.

4.1. Realiz P.T.

5. Construirea centrului de afaceri.

5.1. Progr ach de lucrari;

5.2. Elab doc de atrib;

5.3. Transmit invit de partic;

5.4. Primirea si eval ofertelor;

5.5. Elab si semnarea contr;

5.6. Incep constr Centrului de Af;

5.7. Rec pe faze de lucrari;

5.8. Rec finala si P.F.

6. Intocmirea, depunerea si avizarea cererilor de rambursare.

7. Informarea si publicitatea proiectului.

7.1. Select prest de serv publ;

7.2. Real mat publ si de inf;

7.3. Aviz de catre O.I. a mat de inf si publ;

7.4. Tiparirea mat de inf si publ;

7.5. Publ anunt de presa;

7.6. Sustin conf de presa si distrib mat;

7.7. Intocm dosarului de inf si publ;

8. Angajarea personalului.

8.1. Elab profilului angaj;

8.2. Publ anuntului de ang;

8.3. Primirea candidaturilor;

8.4. Eval candidatilor

8.5. Comunicarea rezult;

8.6. Semnarea contr de munca + insertia profes;

9. Strategia de marketing.

9.1. Conceperea mesajelor / textelor de prez

9.2. Elab de rap / articole / studii de caz si publicarea lor;

9.3. Distr mat de prom;

9.4. Postare web

10. Monitorizare si control.

10.1. Monit si ctrl (eval) int a proiectului.

Rezultate asteptate:

�

- rata de ocupare in cadrul structurii de sprijinire a afacerilor - 90%.

- numarul total de agenti economici atrasi in cadrul structurii de sprijinire a afacerilor - 25 IMM-uri, din care:

- 14 intreprinderi mici;

- 9 intreprinderi mijlocii.

- 96 locuri de munca in cadrul firmelor gazduite si 5 locuri de muncapentru administrarea investitiei.

- suprafata utila - 2672.23 mp;

- echipamente achizitionate:

- videoproiector;

- laptop;

- ecran proiectie;

- imprimanta;

- 9 centarel termice;

- 50 ventiloconvectoare;

- 2 separatoare de hidrocarburi;

- 1 statie de pompare;

- 1 instalatie de hidranti;

- 1 statie de frig;

- 1 instalatie desfumare.

Grup tinta:

�

Beneficiari directi:

- 48 IMM-uri;

- cei 5 angajati ai centrului de afaceri si cei 96 de angajati noi ai firmelor locatare;

- SC BURSA MOLDOVEI SA.

Beneficiari indirecti:

- firma de consultanta;

- BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA;

- bugetul statului;

- organizatii publice care elibereaza autorizatii si avize;

- furnizorii de diferite materii, materiale si utilitati;

- persoane juridice publice prin incasare de taxe si impozite;

- comunitatea din mun. Iasi si populatia judetelor Regiunii de Dezvoltare Nord-Est.

�

�

�

�

Afiseaza harta