Proiecte Regio Nord-Est

MODERNIZAREA ACTIVITATII DESFASURATE DE SC INVEST PLUS SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE UTILAJE TEHNOLOGICE

   
Axa 4 - Masura 3 - 01.11.2011 - 12 luni
Localitate : Piatra Neamt
Judet : Neamt
Beneficiar : SC INVEST PLUS SRL
Stadiu proiect : Finalizat

I. Solicitantul : SC INVEST PLUS SRL

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord Est, localitatea PIATRA NEAMT, judetul NEAMT

III. Numarul contractului: nr. 2475 /01.11.2011

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

1.062.668,84

844.202,57

809.252,58

0,00

34.949,99

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 809.252,58 lei(95,86 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 179.435,16 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

-crearea de noi locuri de munca;

-cresterea volumului de activitate cu 11% in primul an dupa implementarea proiectului fata de anul 2009.

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Beneficiari directi:

-firma solicitanta;

-personalul firmei actual si viitor angajat;

-furnizorii de echipamente.

Beneficiari indirecti:

-administratii publice locale;

-persoane juridice;

-persoane fizice.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Locuri de munca nou create - femei: 1

Locuri de munca nou create - barbati: 3

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 4

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Locuri de munca nou create - femei: 1

Locuri de munca nou create - barbati: 3

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 4

 

Afiseaza harta