Proiecte Regio Nord-Est

IMBUNATATIREA PROCESULUI TEHNOLOGIC IN DOMENIUL PRODUCERII ARTICOLELOR TEHNICE DIN CAUCIUC PRIN PRELUCRAREA SUPERIOARA A MATERIEI PRIME

   
Axa 4 - Masura 3 - 02.11.2011 - 8 luni
Localitate : Timisesti
Judet : Neamt
Beneficiar : SC MARKO HARI SRL
Stadiu proiect : Finalizat

I. Solicitantul : SC MARKO HARI SRL

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord - Est, Tg. Neamt, Str. Stefan cel Mare, nr.215, jud. Neamt

III. Numarul contractului: nr. 2455 /02.11.2011

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totală a proiectului (RON)

Valoare eligibilă (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget naţional

Contribuţie beneficiar

(RON)

1.082.912,64

872.890,68

835.618,25

0,00

37.272,43

din care valoarea finanţării nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 835.618,25 lei(95,73 % din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ : 187.261,78 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

- dezvoltarea capacitatii de productie a firmei;

- realizarea unei productivitati superioare a intregii activitati desfasurate;

- selectia si angajarea a 8 persoane.

VI. Grupul ţintă al proiectului finantat :

Beneficiari directi:

- asociatii SC MARKO HARI SRL;

- salariatii existenti.

Beneficiari indirecti:

- clientii;

- comunitatea locala din orasul Tg. Neamt.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Numarul de locuri de munca permanente nou create, cu norma intreaga, in cadrul microintreprinderii: 8 pers

Numarul de echipamente noi din inventarul firmei, achizitionate prin implementarea proiectului: 1 buc

Locuri de munca nou create în microîntreprinderile sprijinite: 8

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Numarul de locuri de munca permanente nou create, cu norma intreaga, in cadrul microintreprinderii: 8 pers

Numarul de echipamente noi din inventarul firmei, achizitionate prin implementarea proiectului: 1 buc

Locuri de munca nou create în microîntreprinderile sprijinite: 8

Afiseaza harta