Proiecte Regio Nord-Est

DIVERSIFICAREA SERVICIILOR OFERITE DE CATRE MICROINTREPRINDEREA SC SCORPICAMP SRL PRIN MODERNIZAREA SI DOTAREA UNUI COMPLEX SPORTIV

   
Axa 4 - Masura 3 - 01.11.2011 - 7 luni
Localitate : Piatra Neamt
Judet : Neamt
Beneficiar : SC SCORPICAMP SRL
Stadiu proiect : Finalizat


Panorama 360

I. Solicitantul : SC SCORPICAMP SRL

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord Est, localitatea PIATRA NEAMT, judetul NEAMT

III. Numarul contractului: nr. 2442 /01.11.2011

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

1.072.277,60

848.800,00

833.012,32

0,00

15.787,68

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 833.012,32 lei(98,14 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 190.568,34 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

-dezvoltarea microintreprinderii prin infiintarea bazei sportive Scorpicamp pentru practicarea de activitati de relaxare si divertisment;

-crearea de 3 noi locuri de munca permanente.

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Beneficiari directi:

- firma SCORPICAMP SRL;

-angajatii firmei.

Beneficiari indirecti:

-locuitorii municipiului Piatra Neamt si cei din zonele rurale limitrofe.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Locuri de munca nou create - femei: 1

Locuri de munca nou create - barbati: 2

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 3

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Locuri de munca nou create - femei: 1

Locuri de munca nou create - barbati: 2

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 3

 

Afiseaza harta
Galerie de imagini
Vezi ca Slideshow