Proiecte Regio Nord-Est

PARC REGIONAL DE AGREMENT TURISTIC SI SPORTIV CORNISA BOTOSANI

   
Axa 5 - Masura 2 - 26.09.2011 - 30 luni
Localitate : Botosani
Judet : Botosani
Beneficiar : MUNICIPIUL BOTOSANI
Valoare totala : 87.995.331,19 RON
Valoare POR : 33.431.938,23 RON
Stadiu proiect : Contractat

Obiectivul general:
-Imbunatatirea infrastructurii turistice a municipiului Botosani prin crearea structurilor de agrement turistic si sportiv care furnizeaza facilitati de petrecere a timpului liber pentru turistii municipiului, contribuind astfel la imbunatatirea gradului de atractivitate a Regiunii de N-E si la crearea de noi locuri de munca, determinand cresterea calitativa, la standarde europene a ansamblului conditiilor de practicare a turismului, cu impact direct asupra cresterii cererii de servicii turistice pentru Romania ca destinatie turistica europeana.
Obiectivul specific:
-realizarea infrastructurii de agrement din municipiul Botosani, prin crearea parcului regional de agrement turistic si sportiv - Cornisa, in suprafata totala de 483860 mp.

Activitati:

1.    Realizarea studiului de fezabilitate;
1.1 Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie a Studiului de fezabilitate;
1.2 Realizarea procedurii de achizitie pentru Studiu de Fezabilitate, finalizata prin incheierea contractului prestari servicii;
1.3 Realizarea Studiului de Fezabilitate;
2.    Realizarea proiectului de executie;
2.1 Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie a serviciilor de de realizare a Proiectului de Executie, finalizata prin incheierea contractului presatri servicii;
2.2 Realizarea procedurii de achizitie a serviciilor de de realizare a Proiectului de Executie, finalizata prin incheierea contractului presatri servicii;
2.3 Realizarea Proiect de Executie;
2.4 Obtinerea autorizatiei de constructie;
3.    Realizarea managementului de proiect;
3.1 Pregatirea UIP;
3.2 Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie a serviciilor de management al proiectului;
3.3 Realizarea procedurii de achizitie a serviciilor de management al proiectului, finalizata prin incheierea contractului prestari servicii;
3.4 Realizarea procedurii de achizitie a serviciilor de management al proiectului, finalizata prin incheierea contractului presatri servicii;
4.    Crearea infrastructurii de agrement si a utilitatilor aferente;
4.1 Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie servicii prestate de Inspectorul de santier;
4.2 Realizarea procedurii de achizitie servicii prestate de Inspectorul de santier;
4.3 Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie lucrari constructie infrastructura Parc Regional de Agrement Turistic si Sportiv - Cornisa;
4.4 Realizarea procedurii de achizitie pentru constructie infrastructura Parc Regional de Agrement Turistic si Sportiv - Cornisa, finalizata prin contractul executie lucrari;
4.5 Prestarea serviciilor de supervizare a lucrarilor de constructie infrastructura Parc Regional de Agrement Turistic si Sportiv - Cornisa;
4.6 Realizare lucrari constructie infrastructura Parc Regional de Agrement Turistic si Sportiv - Cornisa;
5.    Dotarea Parcului Regional de Agrement Turistic si Sportiv - Cornisa;
5.1 Pregatirea documentatiei pentru procedura achizitie dotari;
5.2 Realizarea procedurii de achizitie dotari, finalizata prin incheierea contractului de furnizare de bunuri;
5.3 Instalarea si punerea in functiune a echipamentelor si dotarilor;
6.    Publicitate si informare;
6.1 Pregatirea documentatiei pentru procedura achizitie servici de publicitate;
6.2 Realizarea procedurii de achizitie pentru servicii de publicitate , finalizata prin incheierea contractului prestari servicii;
6.3 Realizare materiale publicitare de informare si promovare a rezultatelor;
6.4 Realizarea publicitatii proiectului;
7.    Monitorizarea si evaluarea proiectului;
7.1 Pregatirea documentatiei pentru procedura achizitie servici de audit;
7.2 Realizarea procedurii de achizitie pentru servicii de audit , finalizata prin incheierea contractului prestari servicii;
6.3 Realizare raport de audit;
6.4 Realizarea monitorizarii proiectului.

Rezultate asteptate:

1.    11139,11 mp construiti;
2.    472720,89 mp amenajati;
3.    801 dotari achizitionate;
4.    Locuri de munca nou create 25.

Grup tinta:

Beneficiari directi:
-turisti veniti in scop de turism leisure;
-turisti veniti in scop de turism ecleziastic/cultural, si cei care tranziteaza zona;
-persoane fizice si juridice din municipiul Botosani, judet, si din tara pentru servicii de agrement turistic si sportiv;
-persoanele care vor fi angajate pentru lucrarile de realizare a investitiei si pentru exploatarea investitiei.
Beneficiari indirecti:
-comunitatea locala;
-firmele locale prin cresterea economica a zonei;
-locuitorii municipiului Botosani;
-societatea civila;
-prestatorii de servicii conexe si partenerii lor;
-furnizorii de echipamente sportive.

Afiseaza harta